Ulica Jezuicka w Lublinie

 

ulica Jezuicka w Lublinie

Ulica Jezuicka z każdego miejsca daje inne zamknięcia widokowe. Tutaj – widok w kierunku ulicy Bramowej z charakterystycznymi balonami – dekoracją Jarmarku Jagiellońskiego w 2017 roku.